พิมพ์SAER  ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด 2 ใบพัด ใบพัดเป็นทองเหลือง รุ่น CB Series
Electric Centrifugal Pumps Multi-Stage )

ฝาครอบชุดใบพัดเป็นพลาสติก ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร บ้านเรือน งานทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานเกษตร งานชลประทาน ทางดูด 5-6 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ 2,850 รอบ/นาที ชนิด IP55 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

รุ่น
แรงม้า
ขนาดท่อ
ไฟฟ้า
ลบม./ชม.
0
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
12
14
(Model) (HP) (นิ้ว) 50Hz ลิตร/นาที 0 17 33 50 67 83 110 117 133 150 167 200 233
CB40 1.5 1-1/2 x 1 220V
ความสูง
(เมตร)
43 42 42 42 41 40 38 36 33 30 25 15  
CB50 2 1-1/2 x 1 220V 50 49 49 49 49 48 47 45 42 40 36 28 17
CB40-T 1.5 1-1/2 x 1 380V
43 49 42 49 41 48 38 45 33 40 25 15  
CB50-T 2 1-1/2 x 1 380V 50 42 49 42 49 40 47 36 47 30 36 28 17
Monday the 11th. Joomla 2.5 templates.