พิมพ์SAER ปั๊มน้ำ ชนิดเกียร์ ( Electric Gear Pump )

ใช้กับของเหลวที่มีความหนืด ทางดูด 5-6 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ 1,400 รอบ/นาที ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

รุ่น แรงม้า ขนาดท่อ ไฟฟ้า ลบม./ชม. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
(Model) (HP) (นิ้ว) 50Hz ลิตร/นาที 0 3.3 6.6 10 13.3 16.6 20
CFP 0.5 3/4 x 3/4 220V
ความสูง
(เมตร)
97 70 42 15      
CF 1 1 x 1 220V 140 120 100 80 60  40  20Monday the 11th. Joomla 2.5 templates.